2nd Mission Rivers Glazne and Mesta

2nd Mission Rivers Glazne and Mesta

Второто ни почистване ще започне на 1 ноември от град Банско, България и ще приключи на 30 ноември. Нашата цел е да достигнем границата с Гърция. Ще почистваме реките Глазне и Места / Нестос. Приблизително 100 км!   Почистването ще се извърши пеша, а ако е необходимо...